Znane kaniony w Polsce?

Mówiąc o kanionach myśli się głównie o tych słynnych i dużych jak Wielki kanion i inne. Natomiast zgodnie z przysłowiem „cudze chwalicie, a swojego nie znacie” nie trzeba szukać daleko, gdyż nawet w Polsce mamy piękne i urokliwe kaniony warte zwiedzenia.

Pierwszym z wartych wspomnienia i uwagi jest przełom Popradu przez Beskid Sądecki. Jest to antecedentny przełom Popradu, który powstawał od końca trzeciorzędu. Przełom ten kusi takimi atrakcjami jak jeziorka osuwiskowe powstałe w niszach osuwiskowych.

Kolejnym interesującym kanionem jest przełom Bobru poniżej Jeleniej Góry, który jest klasycznym przykładem przełomu epigenetycznego, który powstaje gdy rzeka rozwija się na powierzchni zbudowanej ze skał osadowych. Innym atrakcyjnym turystycznie miejscem jest przełom Wisły koło Tyńca. Jest to najwęższy fragment Doliny Wisły o minimalnej szerokości nieprzekraczającej 400m, nazywany jest Bramą Tyniecką.

Warty odwiedzenia jest również poznański przełom Warty. Przełom ten jest wynikiem przekształcenia rynny polodowcowej w typową dolinę rzeczną z terasami. Maksymalna szerokość przełomu to 4 km, natomiast minimalna to 1,5 km. Interesujący jest także przełom Soły przez Beskid Mały, który powstał poprzez erozję wsteczną prawobrzeżnego dopływu Wisły, który wypływał niegdyś w okolicy Porąbki. Przełom ten dzieli Beskid Mały na część zachodnią (Pasmo Czupla i Magurki) i wschodnią (tzw. Beskid Andrychowski).

Szukając pięknych miejsc należy zajrzeć do przełomu Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich. Ujrzeć tu można najpiękniejszą dolinę rzeczną w Górach Świętokrzyskich. Spotkać tam można bujną roślinność, liczne dopływy otoczone podmokłymi łąkami, a na jej obszarze rosną skójki gruboskorupowe, skójki malarskie czy szczeżuja wielka. Ponadto na tym terenie znajdują się 3 siedliska przyrodnicze.

Polska dysponuje takimi przełomami rzecznymi jak Dolina Prądnika(obszr Ojcowskiego Parku Narodowego), przełom Dunajca przez Pieniny(ściany skalne osiągają ok. 300 m wysokości ), przełom Popradu w Beskidzie Sądeckim, przełom Sanu w Trepczy, czyli tzw. tzw. brama węgierska, poznański przełom Warty, przełom Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie(Sudety Środkowe), Lubuski przełom Odry(łączy Pradolinę Warciańsko-Odrzańską z Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką) , Podlaski przełom Bugu(Na terenie regionu znajduje się miasto Drohiczyn), Małopolski przełom Wisły(obszar chroniony w postaci dwóch Obszarów Natura 2000) , Fordoński przełom Wisły(inaczej Przełom Doliny Wisły).

Należy pamiętać, że przełom rzeczny powstaje w wyniku kilku procesów, a najczęściej spotykanym przełomem jest przełom antecedentny i przełom epigenetyczny. Przełomy to idealne miejsce dla zwolenników sportów ekstremalnych poprzez takie cechy jak wąskie dno i strome ściany.

W przypadku Małopolskiego Przełomu Wisły brak wysokich drzew na zboczach porośniętych murawami zapewnia niesamowite widoki, które wykorzystują w pełni przez malarzy pejzażystów. Wiele siedlisk ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej.