Poznański przełom Warty

Każdy choć raz chciałby obejrzeć i zwiedzić kanion i marzy o Wielkim Kanionie Kolorado. Tymczasem my także posiadamy w Polsce przełomy, które zapewniają piękne widoki. Przykładem jest Poznański przełom Warty, który obejmuje większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych. Jest to odcinek doliny Warty o długości 45 km . Powstał na skutek przekształcenia rynny polodowcowej.

W pobliżu Śremu Warta wpływa w Poznański Przełom Warty. Warta jest najważniejszą rzeką województwa wielkopolskiego.

Ważny jest fakt, że Warta to trzecia pod względem długości rzeka Polski, która stanowi najważniejszy dopływ Odry. Jej środkowy odcinek, rozpoczynający się w okolicy Śremu, gdzie rzeka wpływa w tzw. Poznański Przełom Warty. Po przepłynięciu przez Poznań, rzeka natrafia w okolicy Obornik na przeszkodę w postaci wyższego obszaru Pojezierza Południowopomorskiego i ponownie zmienia kierunek na zachodni wpływając w Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką. Poznański Przełom Warty powstał wskutek przekształcenia rynny subglacjalnej w normalną dolinę rzeczną, której towarzyszą terasy.

W rejonie tym wydzielono sześć terasów, cztery niższe i dwie wyższe, przechodzące w sandr. Powstanie teras jest związane bezpośrednio ze zmianami podstawy erozyjnej, czyli ze zmianami wysokości Maksymalna szerokość przełomu to 4 km, a minimalna to 1,5 km. Poznański przełom Warty charakteryzuje się występowaniem pradolin, w których powstały rozległe kotliny, częściowo zabagnione, częściowo pokryte wydmami śródlądowymi. Prostopadle do biegu pradolin przełomowe odcinki dolin (Poznański Przełom Warty, Lubuski Przełom Odry) tworzą kratowy układ sieci rzecznej. Poznański przełom warty jest przykładem przełomu epigenetycznego. Poznański przełom Warty jest częścią Pojezierza Wielkopolskiego. Rozdziela Wysoczyznę Poznańską od Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Warta przepływa przez 7 powiatów, 38 gmin oraz 13 miast.

Odcinek ten mocno kontrastuje z szerokością pradolin, które łączy (Pradolina Warszawsko-Berlińska na południu i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka na północy).Przełom ten zapewnia nam interesujące widoki, które warto obejrzeć samemu. Południowy odcinek doliny leży w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Do prawobrzeżnych dopływów rzeki Warty należą m.in. Widawka, Ner, Rgielewka, Meszna, Wrześnica, Moskawa, Głuszynka, Cybina, Główna, Wełna i Noteć.

Podróżując doliną Warty mamy okazję podziwiać przyrodę chronią przez: Nadwarciański Park Krajobrazowy, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, Załęczański Park Krajobrazowy, Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Ujście Warty.

Teren Wielkopolski jest atrakcyjny dla osób zainteresowanych pobytem wśród natury i uprawianiem aktywnego wypoczynku.

W środku odcinka doliny leży Poznań. Poznański przełom Warty obejmuje 160 km 2. Poznański przełom warty oferuję bogatą propozycję dla szukających wypoczynku, da wędkarzy i innych chcących odwiedzić ten region.

Autor: Labirynty w ziemi