Walory turystyczne kanionu Dniestru

Kanion Dniestru to struktura położona w średnim biegu rzeki Dniestr w obrębie Wyżyny Podolskiej. Walory turystyczne kanionu to przede wszystkim rozmaita rzeźba i budowa geologiczna, swoisty klimat, obiekty wodne, fauna i flora, pokrywa glebowa oraz niepowtarzalne krajobrazy.

Kanion Dniestru posiada także walory kulturowe zachęcające do odwiedzin i są to liczne kompleksy parkowo-ogrodowe, zamki, cerkwie, kościoły, przyrodniczo-antropogeniczne kompleksy skalno-jaskiniowe czy grodziska i długie wały.

Dniestr jest rzeką na Ukrainie, która posiada źródła w Karpatach i uchodzi do morza Czarnego. Kanion przecina drogi samochodowe o znaczeniu ogólnopaństwowym., co jednocześnie zapewnia dobry dostęp do kanionu.

Kanion cechuje się stromymi zboczami, urwiskami i tarasami, na jego florę składa się roślinność leśna, krzakowa i łąkowo-stepową. Przykładowymi zabytkami geologicznymi przyrody są trawertynowe skały z jaskiniami, czerwone piaskowce dolnego dewonu z resztkami ryb pancernych, gliniaste bitumiczne wapienie dewonu z resztkami organicznymi, piaskowce górnego proterozoiku z organicznymi resztkami.

W zboczach kanionu można zobaczyć pochyłe fałdy, uskoki różnej amplitudy, pęknięcia tektoniczne, struktury grzebieniopodobne, co sprawia, że kanion ten to unikatowy przyrodniczy muzeum geologiczny.

Rzeka Dniestr posiada liczne źródła i wodospady na uboczach doliny. Kanion Dniestru cechuje się swoistym klimatem z powodu właściwości geomorfologicznych(strome zbocza, meandry), obecności wodnej powierzchni rzeki i Dniestrzańskiego zbiornika wodnego, znacznego zalesienia zboczy. Klimat ten jest cieplejszy i łagodniejszy, z dużą wilgotnością powietrza i słabymi wiatrami.

Flora tego kanionu jest niezwykle obfita, gdyż naliczono tu, aż ponad 1 200 gatunków wyższych roślin naczyniowych. Rozpowszechnione są różne zbiorowiska jak lasy dębowo-grabowe, krzaczaste, stepowe. Ta różnorodność sprawiła, że założono botaniczne rezerwaty “Obiegowa” i „Żyżawski las” oraz botaniczny zabytek przyrody “Podolska dąbrowa”.

Również fauna jest tu bogata. W kanionie naliczono ponad 230 gatunków zwierząt, w tym ptaków – 140, ssaków – 29, płazów – 11 i gadów – 11. W kanionie Dniestru można spotkać lisy, dzików, kuny, sarny europejskie, dzikie koty, tchórze, łasice, różne gryzonie, w rzece natomiast dominują gatunki z rodziny karpiowatych, ale można się natknąć na gatunki z rodzin okoni, sumów, jesiotrowych, szczupaków.

Atrakcyjne dla turystyki są skalne kompleksy jaskiniowe, gdzie zachowały się ślady ludzkiej działalności z okresu paleolitu.

Kanion Dniestru zachęca różnorodnością zwierząt i roślin, dobrze zachowanymi zabytkami historyczno-architektonicznymi z XIV – XX wieku. Dodatkowo można zobaczyć liczne grodziska, waly obronne, monastery jaskinne, fortecy, pałace, cerkwie. Taka duża różnorodność zachęca do wypraw w te rejony.

Rejon ten pozwala na uprawianie turystyki poznawczej, wypoczynkowej, zdrowotnej, religijnej jak i kwalifikowanej(żeglarskiej, kajakowej).