Dolina Prądnika

Cudze chwalicie, a swojego nie znacie tak można powiedzieć każdemu zachwalającemu walory podróży zagranicznych. W Polsce także jest wiele miejsc wartych obejrzenia i zbadania. Jednym z takich miejsc jest Dolina Prądnika. Dolina ta wcina się głęboko w wapienne podłoże Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Nazwa ta obejmuje dolinę rzeki Prądnik na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego, a także leżących na południe od niego obszarów rolniczych. Natomiast w Krakowie wzdłuż Prądnika od ul. Górnickiego do granic miasta, aby chronić meandrujące koryto rzeki(będące siedliskiem chronionych gatunków zwierząt) utworzono użytek ekologiczny(jedna z prawnych form ochrony przyrody) o powierzchni 14 ha. Dolina jest zbudowana przede wszystkim z wapieni z okresu górnej jury i kredy. Dolina Prądnika ma 15 km długości i jest uważana za jedną z najpiękniejszych dolin polskich. Do największych atrakcji doliny należą Zamek w Pieskowej Skale, Zamek w Ojcowie, Jaskinia Ciemna z obozowiskiem neandertalczyków, skały(Maczuga Herkulesa), Muzeum, Kaplica „na Wodzie”(zabytkowy drewniany obiekt sakralny wzniesiona w 1901 roku). Dolinę można zwiedzać na rowerze lub pieszo. Z upływem wieków w dolinie utworzył się specyficzny mikroklimat, dzięki któremu można obejrzeć wspaniały ogród botaniczny(ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych). Z kolei na zboczach doliny można zaobserwować terasy powstałe w różnych okresach powstawania doliny.

Najważniejsze szlaki w Dolinie to szlak Orlich Gniazd(odcinek od Sułoszowej przez Dolinę Prądnika do Prądnika Korzkiewskiego) i szlak Warowni Jurajskich(odcinek od Doliny Prądnika, przez Wąwóz Ciasne Skałki do Doliny Będkowskiej).Istnieje jeszcze szlak żółty z Wierzchowia przez Dolinę Prądnika, Dolinę Sąspowską i Sąspów do Pieskowej Skały. Dolina słynie z uformowanych ostańców, gór, skał zbudowanych z wapienia górnojurajskiego. Na krajobraz Doliny wpływają takie elementy jak jary, wąwozy, dolinki. Na terenie doliny występuje ponad 30 źródeł krasowych.

W Dolinie obok siebie znajdują się jaskinie, wąwozy, buki, sosny i jawory.

Zobaczyć trzeba Bramę krakowską(kolumny zbudowane z odpornych na wietrzenie bloków jurajskich wapieni skalnych), Źródełko Miłości, Grotę Łokietka, Dolinę Saspowską i inne. Skały z powodu swoich fantazyjnych kształtów otrzymały wymowne nazwy takie jak Skamieniały Wędrowiec, Rękawica, Brama Krakowska czy Igła Deotymy. Z kolei przy Zamku na Pieskowej Skale można zobaczyć najbardziej charakterystyczną skałę dla tego regionu, czyli Maczugę Herkulesa. Na jej szczycie znajduje się mały krzyż. Z kolei w Grocie Łokietka znajduje się około 220 grot, jaskiń i innych zagłębień skalnych. Przy Prądniku znajdują się liczne młyny pochodzące z XVIII w., XIX w. i z I. poł. XX w.

Dolina Prądnika była miejscem wypoczynku takich osób jak Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic, Wojciech Gerson, Fryderyk Chopin czy Jadwiga Łuszczewska(od jej pseudonimu pochodzi nazwa Igła Deotymy). W 1956 r. prawie cała Dolina Prądnika włączona została do utworzonego wtedy Ojcowskiego Parku Narodowego.